Upptäck stressen i tid

Se upp för bråttombeteenden och öva upp acceptansmuskeln. Som medarbetare finns det mycket du själv kan göra för att upptäcka och motverka skadlig stress. 

Stress på arbetsplatsen är ett problem som snabbt kan bli ett väldigt stort problem. Både för enskilda individer och team. Men vi ska inte gå in på hur mycket pengar varje sjukskrivning kostar. Istället vill vi rikta ljus på det faktum att det finns en hel del du som chef och medarbetare själv kan göra för att förebygga uppkomsten av skadlig stress. Är du chef och använder &frankly är det smart att börja jobba med något av våra frågepaket kring stress. Får ni resultat som visar på hög och negativ stress så är det hög tid att agera.

Men som enskild medarbetare då, vad kan jag göra?

Vi har tillsammans med Björn Hedensjö, psykolog och författare, tagit fram guiden Stress på arbetsplatsen. Ladda ner dem bums! Nedan följer sju tips (från guiden) på vad du själv kan göra för att hålla ett extra vakande öga på stressen.

1. Planera in återhämtning
Återhämtning är centralt i stresshantering. Och vi behöver faktiskt göra mer – men mer av rätt saker. Vilken aktivitet ger dig energi och glädje? 

2. Se upp för bråttombeteenden
Omedvetna vanor som att halvspringa till bussen eller slänga i sig maten kan på egen hand trigga en stressreaktion. Om du uppmärksammar sådana beteenden hos dig själv, testa då att äta hälften så snabbt som du brukar.

3. Strukturerad problemlösning
Vi lägger mycket tid på problemlösning i huvudet, men det är långt ifrån alltid vi kommer framåt. En enkel modell i fyra steg har visat sig effektiv för att faktiskt få saker att hända:

a) Definiera problemet så konkret det går.
b) Brainstorma sedan lösningar, skriv ned alla du kan komma på, även orealistiska och komiska, utan att värdera dem.
c) Värdera, från 1-10, lösningarnas kvalitet och genomförbarhet.
d) Planera genomförandet: när, hur, med vem?

4. Medveten närvaro
Mindfulness har i forskning visat sig ha god effekt mot stress. Med en väl utvecklad ”uppmärksamhetsmuskel” får du tydligare syn på vad som pågår i ditt huvud. Det ökar dina möjligheter att välja hur du ska agera i en given situation istället för att kidnappas av impulser.

5. Öva upp acceptansmuskeln
Vi skapar ibland onödig stress genom att gå ”i kamp” med våra känslor. Det kan yttra sig i att man får ångest över att man är ledsen, eller känner skam över att man blev arg. När vi lägger på ett extra lager av tankar och känslor på den naturliga reaktionen förlänger vi stressreaktioner som annars hade klingat av tidigare. Acceptera den stress som är ofrånkomlig utan att lasta på extra stress och smärta. 

6. Be om hjälp – och tacka nej
Detta är två beteenden som stressade människor ofta har ett underskott av. Om det tar emot att be om hjälp i vardagliga situationer, planera in när du ska göra det. Om det tar emot att tacka nej i vardagliga situationer, be om respit – och tacka nej vid ett senare tillfälle.

7. Andas rätt
När vi är stressade tenderar vi att andas ytligt, med bröstet, på ett sätt som förstärker stressen. En mer medveten, djup magandning kan dämpa stresspåslag rent fysiologiskt.

Vill du veta hur du kan kartlägga stressen i ditt team med hjälp av &frankly? 
Boka en demo och upptäck hur smidigt det är att komma igång.

Boka demo

Work-life balance

Kristofer Sandberg

Kristofer Sandberg

Snart 45-år ung Content och PR-manager. Jobbar helst med papper och penna men har svårt att se vad jag skriver. Vad tyckte du om den här artikeln? Hör av dig!

Senaste inlägg

Prenumerera på People First