Sju drivkrafter som bygger engagemang

Vad är det som gör att vissa företag lyckas medan andra kör fast?
Varför tycker somliga bättre om att gå till jobbet än andra?
Hänger det här två sakerna ihop?
– Såklart! Att trivas med sitt jobb är en förutsättning för att känna engagemang och vara med att driva företaget framåt, säger Caroline Fjellner.

Studier kring engagemang på arbetsplatser är inte någon upplyftande läsning. Gallups flitigt citerade rapport visar att så få som 15 procent är aktivt engagerade i sitt arbete. Övriga går till jobbet utan att känna något särskilt alls för sitt arbete.

Det här är såklart en tuff insikt för många företag. Är inte min personal engagerade? Trivs de inte? Men det finns också en ljusning i mörkret. För vad händer om man lyckas öka medarbetarnas engagemang? Vad sker med företaget och lönsamheten då? Och hur gör man?

– För att skruva upp engagemanget så måste man först tillgodose ett par grundläggande mänskliga behov, så som tillit och gemenskap. De är centrala byggstenar för att kunna jobba vidare företagskulturen. Och eftersom vi pratar om människor här så måste man börja i den änden, säger Caroline Fjellner.

Tillit och gemenskap alltså. Men för att få medarbetarna att lägga i den där extra växeln krävs att man också förstår vilka faktorer som leder till ökat engagemang. Tittar man på forskningen kring engagemang så är det några drivkrafter som återkommer och som överlappar respektive studie:

• Välmående
• Samarbete
• Bekräftelse
• Stolthet
• Utveckling
• Riktning
• Ledarskap

– De här sju drivkrafterna har vi utgått från när vi byggt vårt ramverk med frågor kring engagemang i &frankly. Vi har också ett diagnospaket med engagemangsfrågor som i praktiken innebär att chefer och företag på ett effektivt sätt kan ta reda på vilka av dessa drivkrafter man måste jobba extra med för få fart på engagemanget, säger Lilian Ekelin, Beteendevetare och HR-expert på &frankly.

Att öka engagemanget på arbetsplatsen handlar alltså om att ge medarbetarna rätt förutsättningar. Att prioritera en medarbetarupplevelse på samma sätt som man gör med kundupplevelsen.

– Att vara mer personlig och relevant i mötet med kunden har länge varit en sanning. Det måste vi också fokusera mer på när det kommer till medarbetarupplevelsen. Det här bekräftas också i Deloittes trendrapport där 80 procent av cheferna svarar att "Employee experience" är jätteviktigt. Samtidigt är det endast var femte som uppger att de är bra på detta, säger Lilian Ekelin.

Lilian Ekelin

Lilian Ekelin, HR- och ledarskapsspecialist på &frankly.

Vill du veta mer om hur du kan öka engagemanget på din arbetsplats?
Titta på vårt inspelade webinar där Lilian Ekelin och Caroline Fjellner berättar vad du som chef kan göra för att skapa en arbetsplats det slår gnistor om.

Se webinaret här!

Är du nyfiken på att testa &franklys frågepaket kring engagemang? Då ska du boka en demo.

Boka demo

 

LedarskapMedarbetarengagemang

Kristofer Sandberg

Kristofer Sandberg

Snart 45-år ung Content och PR-manager. Jobbar helst med papper och penna men har svårt att se vad jag skriver. Vad tyckte du om den här artikeln? Hör av dig!

Senaste inlägg

Prenumerera på People First