Är eNPS endast ett strategiskt mätetal?

Häromdagen fick jag en fråga om huruvida eNPS endast är ett "strategiskt mätetal" eller om man faktiskt kan jobba aktivt med detta i sitt team?

Innan jag avslöjar var jag står i frågan skulle jag vilja backa bandet lite och börja med en kort beskrivning av eNPS. eNPS står för Employee Net Promoter Score. Detta har under de senaste tio åren blivit en alltmer frekvent använd metod för att fånga medarbetarnas lojalitetsgrad.

Varför eNPS?

Frågan lyder ofta "Hur sannolikt är det att du skulle rekommendera <företaget> till en vän?". Medarbetarna svarar sedan utifrån en skala från "Mycket troligt" till "Inte alls troligt". De som rekommenderar arbetsplatsen kallas ambassadörer, många av dessa är företagets mest engagerade medarbetare. Flertalet studier visar att dessa medarbetare oftare bidrar till företagets utveckling och lönsamhet. 

Ta tempen oftare

Vanligtvis ställs frågan en eller två gånger om året och resultatet landar allt som oftast i knät på HR. Genom att pulsa eNPS-frågan (dvs ställa den mer regelbundet) och ge teamet tillgång till sitt resultat skapas en unik och smidig möjlighet att öka andelen ambassadörer i företaget. Detta ger cheferna en trigger att diskutera brinnande frågor och aktivt arbeta med att på sikt både behålla och attrahera rätt talanger. 

Med en ökad frekvens på eNPS-frågan och ägarskap på rätt nivå kan gruppen tillsammans finjustera kursen beroende på vilka vindar som blåser. För att få till ett bättre diskussionsunderlag bör frågan kompletteras med möjlighet att kommentera sitt svar.

Uppföljning

Diskussionerna i teamet kan sedan leda till att man identifierar vilka beteenden som man vill se mer, eller mindre, av. I nästa pulsmätning väljer chefen med fördel att följa upp på planerna. Detta för att signalera vikten och konsekvensen av att genomföra gemensamma beslut.  

Så tillbaka till svaret på frågan, kan man aktivt jobba med eNPS i sitt team? Ja! Det kan man absolut göra! Genom att arbeta med regelbundna pulsmätningar finns aktuellt underlag för teamet att diskutera, att agera på och dessutom följa upp sina önskade beteendejusteringar. 

MedarbetarengagemangMedarbetarundersökningar

Senaste inlägg

Prenumerera på People First