Agila team och engagemang nyckeln när Zenuity utvecklar självkörande bilar

När företaget Zenuity behövde ett verktyg för att vässa sina team föll valet på &frankly. Det passade in i företagets agila och decentraliserade organisationsform. 
– &frankly är en väldigt snygg och modern plattform, och vi vill vara ett modernt företag så det passade in här, säger Anna Willford på Zenuity.


Det här är en artikel från People First, ett nyhetsbrev från &frankly Prenumerera nu!


Göteborgsbaserade Zenuity, som utvecklar och optimerar programvara för självkörande fordon, skapades 2017 av de båda fordonsjättarna Volvo Cars och Autoliv. Företagen förde gemensamt över medarbetare och resurser vilket innebar att Zenuity, istället för att sakta växa organiskt, redan från start hade 250 anställda. För att få veta hur de anställda i det nya företaget mår och ge teamen underlag för förbättring, valde man &frankly

– Vi ville få feedback från organisationen. Vi utvärderade flera verktyg men valet föll på &frankly. Avgörande var flexibiliteten, att vi själv utifrån en grundstruktur kan utforma hur verktyget ska användas och dessutom göra ändringar i det, säger Anna Willford.

Zenuity jobbar i en starkt decentraliserad, agil organisationsform. Att organisationen är agil innebär att man jobbar i inkrement, i Zenuitys fall i sexveckorscykler mot delmål och visioner. Den sjätte veckan sker en utvärdering för att se vad som ska och kan förbättras i arbetet. Anna Willford ingår i People-teamet. På andra företag skulle det kallas för HR.

– Hos oss är titlar inte viktigt. Alla bidrar med sin kompetens och tillsammans levererar vi resultat. Vi har en väldigt teamfokuserad organisation och vill att teamen ska fungera så bra som möjligt. De ska inte bara bli bättre i det tekniska, utan också bli mer sammansvetsade. Vi vill hjälpa teamen att bli högpresterande, säger hon.

Genom &frankly får de anställda med jämna mellanrum svara på frågor som sedan diskuteras i teamen för att skapa förståelse och hitta förbättringar. Var tolfte vecka, den fjärde veckan i varannan sexveckorscykel, mäter man engagemanget hos medarbetarna. Då får de svara på åtta frågor. Svaren används av teamen under den sjätte veckan, i deras så kallade retrospekt-möte.

– Då ser teamet sin engagemangsnivå och kan diskutera vad de vill arbeta vidare med. Och vi kan också se engagemangsnivåerna på företaget i stort, säger Anna Willford.


WEBINAR: Fokus på teamen i Zenuitys agila organisation. Läs mer och anmäl dig här


På Zenuity vill man också ge teamen möjlighet att mäta hur team-medlemmarna mår. Det sker med en så kallad ”Team health check” i &frankly. Frågepaketet har en grundstruktur, men teamen kan själv välja vilka frågor de vill använda, om de vill lägga till egna frågor samt välja vilken frekvens som passar. Här mäter man hur individerna trivs, hur teamet fungerar, om roller och ansvarsfördelning är tydliga och hur man upplever att man levererar. Anna Willford förklarar att svaren som kommer in via &frankly ska användas av teamet som diskussionsunderlag.

– Det är dialogen inom varje team som är viktig. Informationen från &frankly används för att få igång den. Vi uppmanar medlemmarna i teamen att själva prata med sin chef och planlägga sitt arbete och hitta lösningar. Varje team äger sitt eget svarsresultat, säger hon.

New call-to-action

Sedan starten har Zenuity växt kraftigt och har i dag runt 600 anställda. Det betyder att de olika teamen har fått nya medlemmar, något som påverkat samarbetet  eftersom teamen är i olika faser av sammansvetsning.

– Det påverkar teamets output när det kommer nya människor. "Team health check" är ett sätt att hjälpa dem att se var de är och hur de mår. Vi vill ge dem insikt i diskussionen om hur de kan komma vidare och bli ett högpresterande team, säger Anna Willford.

Emellanåt har man på Zenuity stormöten för alla anställda. Även här har &frankly spelat en viktig roll för att skapa en bättre kvalitet på dem.

– Vi skickar ut frågor för att få feedback på våra "All Employee"-möten. Nu vet vi bättre vilken information som de vill ha, och vad de uppskattar. Vi har fått högre kvalitet på våra stormöten, säger hon och förklarar också att nyttan med &frankly blir tydligare ju längre tid man använt det, för att det då finns insamlad data att jämföra nya resultat med.

– Först vid tredje svarsomgången började svaren bli intressanta för då fanns det data att se tillbaka på. Man kunde då se trender och utveckling, vad som händer i organisationen och hur de åtgärder som teamen vidtagit påverkat dem. Då blev &frankly riktigt användbart, säger hon.

Medarbetarengagemang

Kristofer Sandberg

Kristofer Sandberg

Content och PR-manager. Jobbar helst med papper och penna men har svårt att se vad jag skriver. Vad tyckte du om den här artikeln? Hör av dig!

Senaste inlägg

Prenumerera på People First